Leppik-ja-Partnerit-law-office-7.png

Oktoobris 2016. a kuulutas Riigikohus välja juba traditsiooniks saanud 9.-12. klasside õpilastele suunatud kaasuskonkursi, mille eesmärk on tõsta õpilaste õigusteadlikkust ning arusaamist õigusemõistmise protsessist.

Eelmisel aastal juba kaheteistkümnendat korda välja kuulutatud konkurss oli pühendatud Riigikohtu 97. aastapäevale.

Riigikohus valmistab igal aastal spetsiaalselt antud konkursi eesmärke ning noori huvitavaid ja puudutavaid teemasid silmas pidades kolm juhtumit tsiviil-, haldus- ja kriminaalõiguse valdkonnast. Tänavused kaasuse teemad olid järgmised: „Kontimurdev klassiekskursioon“, „Olge hoiatatud!“ ja „Annad sõrme...“.

Konkursile oli võimalik töid esitada kahes kategoorias. Traditsioonilises vormis tuli etteantud kaasus lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil, ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. Kolmandat aastat oli noortel võimalik kaasuseid lahendada ka loovas vormis, olgu selleks essee, luuletus, joonistus, näidend vms. 

Toimunud konkursile laekus 80 tööd, neist 9 olid loovtööd. Kõigis vanuseklassides lahendati enim karistusõiguse kaasust „Kontimurdev klassiekskursioon“, järgnes haldusõiguse kaasus „Annad sõrme...“ ning eraõiguse kaasus „Olge hoiatatud!“. 

Töid hindas auväärne 7-liikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuulusid komisjoni esimees Riigikohtu kohtunik Viive Ligi, Tartu Maakohtu kohtunik Margit Jõgeva, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokurör Anneli Hinto, Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid vandeadvokaat Jüri Leppik, Miina Härma Gümnaasiumi direktor ning valikaine „Inimene ja õigus“ õpetaja Ene Tannberg, Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusosakonna juhataja Heddi Lutterus ning Eesti Ekspressi ajakirjanik Tarmo Vahter. 

Töid hinnati neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klasside arvestuses eraldi. 

Vandeadvokaat Jüri Leppik oli hindamiskomisjonis osalemise kogemusega rahul: „Tore oli näha, kuidas noored püüavad asju lahendada ja millised asjad neid kõige rohkem kõnetavad. Kaasuste lahendajaid suudeti kõige enam eksitada liigsete asjaoludega, mis võis segada õiguslikkus mõttes asjale lähenemist.“

Auhinnalisele kohale valiti igast vanuserühmast 3 tööd ja lisaks tunnustati 5 loovtööd. 

12. jaanuaril 2017. a toimunud Riigikohtu 97. aastapäevale pühendatud tänuaktusel autasustas Riigikohtu esimees Priit Pikamäe konkursi auhinnalise koha võitjaid ning tunnustas parimaid loovtööde esitajaid.

Paremad konkursitööd on koondatud kogumikku: http://www.riigikohus.ee/vfs/2169/Kogumik_kaasuskonkurss_2017.pdf